Z.P.U. CHEMEKS oferuje do wynajęcia hale, magazyny, biura na terenie przemysłowym położonym w Poraju ul.3 Maja 126

przy drodze wojewódzkiej nr 791 – 5 km od trasy S-1 oraz 2 km od bocznicy kolejowej.

Pełne informacje o oferowanych do dzierżawy powierzchniach i obiektach budowlanych dostępne są pod numerem telefonu: 665 000 402

Orientacyjna lokalizacja terenu na rysunku poglądowym (oznaczony czerwonym kolorem).

przyblizona lokalizacja 1

Dostępne media:

- energia elektryczna – zasilanie z dwóch różnych przyłączy 15/0,4 kV

- instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przyzakładową oczyszczalnią ścieków

- instalacja gazowa

 

Dokładna lokalizacja i zabudowanie działki na rysunku poniżej (obszar ograniczony czerwoną linią).

Poraj 3 maja 126 4